výběř jazyka

Tlaková stanice vodíku

Prostor  stanice bude oplocen drátěným plotem-cca 10x9m. Patky (700x700mm hloubky 900mm) pro ocelové rámy se svazky lahví  budou propojeny tak, aby horní hrana patek byla 100 mm nad úrovní  budoucí dlažby.

Tlaková stanice sestavená ze 2 svazků po 19 lahvích, ve kterých je možné uskladnit max. 2700m3 vodíku při přetlaku 15Mpa. Jedná se o 38 lahví, které jsou rozděleny do 3 skupin. Po 13- ti lahvích a jedna skupina  s 12 lahvemi. Každá skupina lahví tvoří stabilní tlakovou nádobu dle ČSN 69 0010 a tomu odpovídá její vybavení ( pojistné ventily, vypouštěcí kohout, místní tlakoměr). Lahve ve skupině jsou vzájemně propojeny. Každá tlaková nádoba je samostatně zabezpečena manometrem  pojišťovacím ventilem. Jednotlivé tlakové nádoby jsou propojeny systémem propojovacích ventilů, což umožňuje samostatně plnit a vyprázdňovat kterýkoliv svazek. Svazky jsou plněny z velkokapacitního bateriového vozu přes společný redukční ventil.

Odstupová vzdálenost:
Max. odstupová vzdálenost v lahvích – 2700m3 přestavuje v přepočtu cca 450 lahví ve smyslu ČSN 07 8304. Dle tab. 10 je požadovaná vzdálenost 12m.

 Tlaková stanice vodíku

Úvod  |  Obchodní informace  |  O společnosti  |  Osobní kontakty  |  Napište nám  |  Obchodní podmínky pro rok 2020  |  Kontakty  |  Použití stránek  |  Právní ochrana  |  Mapa serveru  |  Odkazy

2013 © TESing TP komplet. s r.o.       design REMOEX CZ a.s. | programátorské práce MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.