výběř jazyka

Potrubní rozvody technických plynů

s odběrovými místy

Společnost TESing TP komplet s.r.o. má oprávnění montovat potrubní rozvody níže uvedených médií.

  • Rozvody technických plynů bez omezení (např. kyslík, acetylen, vodík, dusík, argon, směsné plyny, propan butan, zemní plyn, kysličník uhličitý, kysličník uhelnatý a jiné) a dále tlakový vzduch, vakuum, medicinální plyny
  • Rozvody technických kapalin (chlorid titaničitý, sirovodík, chlorovodík, acetonitril a jiné)

Potrubního rozvod plynného kysličníku uhličitého a corgonu ze stávajícího přívodu ve společnosti Metal Kraft Uherské Hradiště. Rozvod je proveden v potrubí (cca 400m) z uhlíkové oceli pr.44,5 x 2,6 mm a je částečně zokruhován. Z rozvodu je svedeno 40 jednoduchých odběrových míst zakončených lahvovými ventily.

Potrubní rozvody technických plynů s odběrovými místy

Úvod  |  Obchodní informace  |  O společnosti  |  Osobní kontakty  |  Napište nám  |  Obchodní podmínky pro rok 2020  |  Kontakty  |  Použití stránek  |  Právní ochrana  |  Mapa serveru  |  Odkazy

2013 © TESing TP komplet. s r.o.       design REMOEX CZ a.s. | programátorské práce MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.