výběř jazyka

Aktuality, zprávy

O společnosti

TESing TP komplet s.r.o. byl založen v roce 1993 jako společnost zabývající se problematikou využití, skladování, rozvodů a technologických aplikací technických plynů, zejména oxidu uhličitého a kyslíku. V současné době má svoje vlastní moderně zařízené výrobně-montážní středisko v obci Spojil nedaleko Pardubic, kde je zaměstnáno kolem 40-ti zaměstnanců v ustálené profesní skladbě s vysokou kvalifikací.

TESing TP komplet se v roce 1993 společně s technickými plyny začal zabývat plyny topnými zejména projekcí a realizací čerpacích stanic na propan-butan. Stanice jsou využívány pro technologické potřeby firem zabývajících se montováním propan-butanových nádrží do osobních automobilů jako další palivový okruh.

TESing TP komplet převzal v roce 1995 od Linde Technoplyn a.s. Praha repase, rekonstrukce a revize bateriových vozů na skladování technických plynů.

TESing TP komplet začal v roce 1995 s výrobou a výstavbou stabilních tlakových stanic na skladování vodíku, které slouží k použití vodíku v potravinářství,  strojírenství, chemii a zejména v energetice (k odvádění tepla z turbin).

TESing TP komplet od roku 1996 zajišťuje výrobu a kompletaci svazků lahví (bündel) pro Linde Technoplyn.

TESing TP komplet vyrábí vypouštěcí (redukční) stanice ke svazkům lahví (bündle) pro vzdušné plyny a acetylen.

TESing TP komplet začal realizovat roku 2001 tlakové stanice s technologickými zařízeními a potrubními rozvody pro žíravé a toxické látky (chlorovodík, sirovodík, chlorid titaničitý a acetonitril).

TESing TP komplet se začal od roku 2001 zabývat i výrobou produktů z ušlechtilých materiálů – NEREZ, HLINÍK, MĚĎ. Zejména dodávky gastronomických zařízení, nerezových lávek pro čistírny odpadních vod a hliníkových konstrukcí, fotbalových branek, střídaček a ostatních konstrukcí s vysokou trvanlivostí z materiálu ze slitin hliníku.

TESing TP komplet zajišťuje od roku 2001 výrobu ocelových konstrukcí a svařenců do hmotnosti 5t, přepravních kontejnerů (zejména pro automobilový průmysl), výrobu ocelových hal a ocelových vazníků.

TESing TP komplet realizuje rozvody i technologická zařízení technických a mediciální plynů pro plynárenské společnosti SIAD, LINDE GAS, AIR LIQUIDE a stavební společnosti WABAG, METROSTAV, UNISTAV, PSG, VCES atd.

TESing TP komplet realizuje od roku 2007 ve spolupráci s společností ENSERV, dodávky technologických částí bioplynových stanic s kogenerační jednotkou, strojovny a rozvody využití tepla (teplovody).

TESing TP komplet od roku 2010 projektuje, dodává a montuje technologická zařízení v SYNTHESIA Pardubice.

TESing TP komplet spolupracuje při zajišťování dodávek technologických zařízení se zahraničními společnostmi jako jsou CRYOLOR, France, CRYOSTAR, France, Linde Technoplyn a.s. Praha, FLOW Instruments, Suisse, MVE, USA , L'Air Liquid, France, Grupa Antolin Bohemia, AVX Lanškroun, Pramet Šumperk, Damovo atd.

TESing TP komplet zajišťuje záruční opravy a pozáruční servis vlastním servisním střediskem takto:

 • vada ohrožující bezpečnost a zdraví osob ihned
 • vada, která brání užívání díla do 48 hodin
 • ostatní závady do 7 dnů

Pro tuto činnost má vyškoleny pracovníky a zásoby potřebných náhradních dílů.

Od roku 2002 máme zaveden systém jakosti ISO 9001a ISO 14 001 a jsme schopni vyhovět všem jejich požadavkům na organizaci a kvalitu práce.

Odborná způsobilost

 • Projektová činnost v rozsahu oprávnění k projektové činnosti dle vyhlášky č.186/90 Sb.
 • Ekonomické porady a organizační činnosti.
 • Inženýrská a investorská činnost v oblasti dodávek průmyslových staveb.
 • Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení.
 • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
 • Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky  vyhrazených tlakových zařízení.
 • Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových zařízení.
 • Výroba, instalace a opravy chladících zařízení.
 • Realizace průmyslových staveb.

Pro tyto činnosti má potřebné živnostenské listy a oprávnění od orgánů, které hájí zájmy státu (ITI Česká republika, TI Slovenská republika) pro práce na uzemí České a Slovenské republiky.

Úvod  |  Obchodní informace  |  O společnosti  |  Osobní kontakty  |  Napište nám  |  Obchodní podmínky pro rok 2020  |  Kontakty  |  Použití stránek  |  Právní ochrana  |  Mapa serveru  |  Odkazy

2013 © TESing TP komplet. s r.o.       design REMOEX CZ a.s. | programátorské práce MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.